Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
Onzakelijke borgstelling
Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
Minimumloon per 1 juli 2021
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
Eigen woning in het buitenland
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
Wijziging uitruil overwerkbeloning
Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
Dilemma's in de NOW
Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
Verkenning leefvormen AOW
Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
Contouren evenementenregeling
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
Verlenging uitstel van belastingbetaling
Aanvullingen economisch steunpakket
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?