Onze dienstverlening
in vogelvlucht

Geen uurtje-factuurtje-mentaliteit

We hebben er lol in voor u partner in uw bedrijfsvoering te zijn, zorgen weg te nemen, problemen op te lossen en vooral samen met u te bouwen aan een bloeiende zaak. Dat merkt u ongetwijfeld aan de manier waarop we met u omgaan. Probeert u te besparen op uw accountantskosten? Dat zult u bij ons niet snel (meer) doen. Ons plezier in ons werk en onze focus op het behalen van resultaten voor onze cliënten maakt u namelijk niet alleen op uit onze loyale omgang met u. Ook uw kosten voor de standaard accountantsdiensten worden jaarlijks lager, terwijl onze advieswerkzaamheden u steeds weer een hoger rendement opleveren.

Accountancy: weten is meten

Als je weet wat je wilt bereiken, moet je – om daar te komen – eerst bepalen waar je nu staat om daarna vast te stellen welke koers je moet varen. Actuele en objectieve financiële informatie is daarom van essentieel belang. Jaarrekening, tussentijdse rapportages, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen zijn de basis voor een toekomstgericht beleid. Om te zorgen dat u tijdig bij kunt sturen, geven wij u constant de actuele informatie: geen bergen cijfers maar praktische informatie.

Fiscaal-juridisch advies: optimale benutting van de mogelijkheden

Het woud van fiscale en juridische regels is nagenoeg ondoordringbaar voor u als ondernemer. Daarbij volgen de ontwikkelingen op dit gebied elkaar razendsnel op. Hoe toetst u of uw onderneming fiscaal en juridisch (nog) wel de voordeligste en veiligste structuur heeft? Betaalt u niet te veel belasting? Onze specialisten geven u duidelijkheid, zorgen dat u alle fiscale en juridische mogelijkheden optimaal benut en nemen u de zorg uit handen tijdig in te spelen op veranderingen.

Klik hier voor onze nieuwsbrief  met de laatste fiscale en juridische ontwikkelingen.
 
Nagtzaam P&O Advies: er uithalen wat erin zit

Uw personeel; de motor van uw bedrijf. De juiste persoon op de juiste plaats om zoveel mogelijk capaciteiten te benutten. Duidelijkheid en efficiëntie creëren. Niet alleen door het vastleggen van werkprocessen, het opstellen van kwaliteitshandboeken, arbeidscontracten, begeleiding bij reïntegratie, personeelsadministratie, enzovoorts, maar ook door het continu evalueren en bijsturen hiervan. Kortom: zorgen dat u en uw medewerkers lekker in hun vel komen en blijven zitten, er zin in hebben en dus gas geven. Hoeveel vermogen haalt u uit uw ‘motor’?

Nagtzaam Bedrijfsoverdracht: geen afbouwen maar opbouwen

Denkt u over enkele jaren te stoppen met werken? Of staat u juist op het punt een organisatie over te nemen? Dan bent u te laat! Voorkom dat de waarde van de onderneming, de interne organisatie of u zelf te lijden heeft onder de bedrijfsoverdracht. Zet al in een vroeg stadium de juiste stappen. Laat u hierbij van A tot Z door ons begeleiden en deze zorg uit handen nemen. Samen maken we uw onderneming juridisch, organisatorisch en financieel klaar voor een overdracht die u financieel en emotioneel het meeste oplevert. Want bedrijfsoverdracht is geen afbouwen maar juist opbouwen: bouwen aan een nieuwe toekomst.

Download hier de productbrochure.

Nagtzaam Strategisch Advies: van strategie naar meetbaar succes

Forse groei of tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen of productieoverschot, te ruime behuizing of ‘uit de jas gegroeid’?..... Ons NASA-model helpt u met het verkrijgen van het juiste inzicht op het juiste moment. Innovatie, een stijgende lijn in uw bedrijfsresultaten en het behalen van uw doelstellingen. Dat is het resultaat van ons strategisch advies.

Download hier de productbrochure.

Nagtzaam Financiële Planning: wij bepalen samen met u de richting

Weet ú of u later uw dromen kunt realiseren? Of u eerder kunt stoppen met werken? Of kunt genieten van een financieel onbezorgd pensioen? Met Nagtzaam Financiële Planning kan al op jonge leeftijd periodiek getoetst worden of uw onderneming hiervoor (nog) de juiste koers vaart. U bent hierdoor in staat uw bedrijfsvoering tijdig bij te sturen. Tevens worden al uw financiële middelen optimaal ingezet, waardoor u ervan verzekerd bent dat u het maximale uit uw vermogen haalt. Nagtzaam Financiële Planning, dé leidraad voor een financieel onbezorgde toekomst.

Download hier de productbrochure.

pri