Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
Afschermen adresgegevens in Handelsregister
Levering slooppand of bouwterrein?
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
Termijn aanvraag OVK verlengd
Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
Einde generieke steun coronacrisis
Schenking schilderij in termijnen
Terugvragen buitenlandse btw
Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
Subsidie verduurzaming mkb
Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
Rechtbank staat afwijking van BUA toe
Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
Regeling NOW-4 gepubliceerd
Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
Mededeling verrekening door Belastingdienst
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting