Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
Wijziging uitruil overwerkbeloning
Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
Dilemma's in de NOW
Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
Verkenning leefvormen AOW
Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
Contouren evenementenregeling
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
Verlenging uitstel van belastingbetaling
Aanvullingen economisch steunpakket
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
Rechtbank draait berekening belastingrente terug
Weigering toekenning NOW
Verhoging maxima TVL
Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
Geen reden voor afwaardering vordering op dga
Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen
Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
Opzegverbod tijdens ziekte
Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding
Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW
Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd