Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
Mededeling verrekening door Belastingdienst
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
Verplicht eigen risico Zvw 2022
Steunmaatregel varend erfgoed
Publicatie Garantieregeling Evenementen
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
Wijziging Leidraad Invordering
Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
Startersregeling TVL
Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
TVL startende ondernemers
BIK vervalt met terugwerkende kracht
Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting