Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
Startersregeling TVL
Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
TVL startende ondernemers
BIK vervalt met terugwerkende kracht
Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
Onzakelijke borgstelling
Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
Minimumloon per 1 juli 2021
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
Eigen woning in het buitenland
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen